Potencialet e evokuara

Potencialet e evokuara – janë një metodë që na mundëson të studiojme funksionin e sistemeve sensor.

Potencialet e evokuara (shkaktuara) janë potencialet, ku perceptohet stimulimi i jashtëm dhe reagimi i qendrave të trurit të këtyre stimujve.

Varësisht nga stimuli që ata janë shkaktuar dallohen disa lloje të potencialeve te evokuara:

  • potencialet e evokuara vizive – VEP
  • potencialet e evokuara auditive- PEA
  • potencialet e evokuara somatosenzorike-PES

Potencialet e evokuara zbulohen me anë të elektrodave të vendosura përgjatë sipërfaqes së projektuar së rrugës sensorike deri te receptori i cipave së trurit.

Rruga Siri Kodra, Tirana
Email: [email protected]
Phone: 068 801 2692

Medicare Berat

Rruga Desaret, Berat
Email: [email protected]
Phone: +355 32 236040

Medicare Elbasan

Rruga Spitalit, Elbasan
Email: [email protected]
Phone: +355 54 243177

Medicare Shkoder

Rruga “Lin Delia”, Shkodër
Email: [email protected]
Phone: +355 68 357 0099