Stafi mjekesor :

Drejtues i departamentit te radiologjise dhe pjesë e stafit mjekesor të qendrës Medicare qe prej themelimit te saj. Profesionist , i perkushtuar me eksperiencë pune në fushën e imazherise gati 12 vjecare dhe specializim në Spitalin Universitar të Barit Itali. Anëtar i shoqatës Shqiptare dhe Europiane të Radiologjisë. Pjesemarres ne kongrese radiologjie dhe botime ne revista shkencore si brenda ashtu edhe jashtë vendit.

Radiolog 
Doktor FATMIR BILAJ,

Specializuar në Universitetin e Karolines se Veriut, Chapel Hill, USA , prej gati 15 vitesh pjese e stafit mjekesor te qendres Medicare. Kualifikuar kryesisht per imazherine diagnostikuese dhe intervencionuese abdominale dhe torakale.

Radiolog 

Mjek specialist / Departamenti Diagnoze me Imazhe / Kabineti radiologjise/ kualifikuar kryesisht ne imazherine diganostikuese abdominale dhe torakale.

Radiolog 

Specializuar ne Lariboisire, Paris,France ne neuroradiologjine intervencionuese, profesionist,i perkushtuar, prej shume vitesh pjese e qendres sone.

Radiolog 

Mjek Neurokirurg ,pjese e departamentit te neurokirurgjise ne QSUT dhe se fundi pjese edhe e klinikes sone.
Mjek profesionist ,neurokirurg i pergjithshem i kualifikuar kryesisht ne neuropediatri, neuroendoskopi, radiokirurgji si dhe kirurgji endoskopike endonazale.

Neurokirurg
FLORIAN DASHI

Neurolog, Neurofiziolog Mjek neurolog specializuar brenda dhe jashte vendit ne teknikat me te fundit ne diagnostikimin dhe kurimin e semundjeve te ndryshme neurologjike.
Kualifikuar kryesisht ne semundjet epileptike dhe elekrofiziologji.

Neurolog/Neurofiziolog


Neurokirurg i pergjithshem , kualifikuar kryesisht ne neurokirurgjine periferike. Pjese e sherbimit te neurokirurgjise dhe se fundi pjese edhe e klinikes sone. Anëtar i EANS, WFNS dhe Shoqërive Neuroshkencore Shqiptare. Përgjegjës i kirurgjisë së nervave periferik dhe, neurokirurgjisë stereotaktike dhe funksionale.

Neurokirurg 

Ne jemi ketu per ju
na kontaktoni!

Medicare Tirane
Rruga Siri Kodra, Tirana Email: [email protected] Phone: 068 801 2692
Medicare Berat

Rruga Desaret, Berat
Email: [email protected]
Phone: +355 32 236040

Medicare Elbasan

Rruga Spitalit, Elbasan
Email: [email protected]
Phone: +355 54 243177

Medicare Shkoder

Rruga: Kolë Heqimi,Shkodër
Email: [email protected]
Phone: +355 68 357 0099