Prof.Asc.dr Ridvan Alimehmeti

Ridvan H. ALIMEHMETI u diplomua në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë në 1993. Nga Universiteti i Milanos në Itali mori titullin Specialist në Neurokirurgji në 2001 pas Kursit të plotë të qëndrimit në Institutin e Neurokirurgjisë

Nga Universiteti i Milanos, Ridvan Alimehmeti mori titullin Doktor në Mjekësi dhe Kirurgji në 2002 dhe Diplomë PhD në Shkencat Neurologjike dhe Dhimbje, në 2007. Ai kaloi me sukses Provimin me shkrim të Bordit të Shoqatës Evropiane të Shoqërive Neurokirurgjike (EANS) në 2006 pasi përfundoi katër vjet të kurseve të trajnimit.

 Në vitin 2015 mori titullin Profesor i Asociuar në Neurokirurgji në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë. Ridvan është lektor i neurokirurgjisë dhe udheheqes i mikrokirurgjisë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë dhe Universitetin Katolik të Mjekësisë Italiane, në Tiranë. Ai ka qene pjese e stafit  në Spitalin Ortopedik Mbretëror Kombëtar në Londër; Instituti i Dorës i Parisit dhe Departamenti i Nervave Periferike dhe Kirurgjisë së Duarve, Universiteti Fudan, Shangai.

Gjatë gjashtë muajve në 2017 Ridvan ka përfunduar programet e vëzhgimit pranë Departamentit të Neurokirurgjisë së Universitetit Johns Hopkins; Spitali Inova Fairfax dhe Instituti Dellon për Kirurgjinë Nervore Periferike, në Shtetet e Bashkuara. Ridvan është fakulteti i Kurseve të Trajnimit të EANS dhe Federatës Botërore të Shoqërive Neurokirurgjike (WFNS), Seksioni i Kirurgjisë Nervore Periferike.

Ridvan Alimehmeit është anëtar i EANS, WFNS dhe Shoqërive Neuroshkencore Shqiptare. Ai është përgjegjës i kirurgjisë së nervave periferik dhe, neurokirurgjisë stereotaktike dhe funksionale në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë. Ai prezantoi operacionin kompleks të nervit periferik dhe të pleksusit brachial në Spitalin San Carlo Borromeo në Milano 2010-2011.

 Ridvan është i ftuar recensent në pesëmbëdhjetë revista shkencore mjekësore ndërkombëtare dhe anëtar i bordit editorial në dy. Ridvan Alimehmeti ka mbajtur më shumë se 100 prezantime në kongrese dhe konferenca profesionale dhe eshte autor i 37 artikujve shkencorë. Ridvan Alimehmeti konceptoi Certifikatën në Anglisht të Avancuar nga Universiteti i Kembrixhit (Këshilli Britanik Milano, 1998) dhe Certifikatën e Gjuhës Italiane, CILS (Università per stranieri di Siena, Milano, 2001).