Dr. Eugen Enesi

Tetror 1995 – Korrik 2001 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Mjekesise. Nota mesatare 9.45

Korrik 2001
Diploma “ Mjek i Pergjithshem” Nr. Regjistri 10748 dt.15.10.2001

Prill 2008 Diploma “ Mjek Specialist ne Imazheri Diagnostike”
Nr. Regjistri 2734 dt.28.07.2008

Janar 2009 – Mars 2010 Stazh ne “Neuroradiologji Intervencionuese” Spitali Universitar
Lariboisire, Paris,

Nentor 2011- Prill 2012 Stazh ne “Neuroradiologji Intervencionuese” Spitali Universitar
Dupuytren, Limoges, France.

Qershor 2012 Diploma “Neuroradiologji Intervencionuese” Limoges, France

Prill 2016  Titulli “Doktor i Shkencave Mjekesore“ Fakulteti i Mjekesise Tirane