Cfare eshte radiografia?

Cfare eshte radiografia?

Radiografia eshte ai modalitet imazherik me ane te te cilit merren imazhet te strukturave te trupit duke perdorur rrezet X. Rrezet X jane nje forme e rrezatimit te ngjashme me driten, valet radio dhe mikrovalet por rrezatimi X eshte i vecante sepse ka nje sasi shume te larte energjie cka i lejon rrezeve te penetrojne permes strukturave anatomike dhe te krijojne imazhin radiografik. Imazhi krijohet si pasoje e absorbimit te rrezeve X nga keto struktura anatomike. Strukturat dense si psh. kockat absorbojne nje sasi te madhe rrezatimi (duke u shfaqur si gri e lehte ne imazhe), nderkohe qe strukturat me densitet te ulet si psh. indet e buta absorbojne sasi me te paket rrezatimi x (duke u shfaqur si gri e erret ne imazh), Trupi ka struktura me densitete te ndryshme dhepikerisht kjo diference krijon imazhin.


 Informacione te metejshme mbi radiografine.

qendra diagnostike medicare shkoder

Radiografia eshte e sigurte kur kryhet nje nje mjedis te kontrolluar si departamenti i imazherise diagnostike. Pajisjet kontrollohen rregullisht per te sigurar qe ato funksionojne ashtu sic duhet dhe nuk japin sasi me te madhe rrezatimi per pacientet dhe per stafin. Personat qe operojne me keto pajisje, tekniket radiolog, jane te licensuar dhe jane te kualifikuar per te operuar me pajisjet e rrezatimit.

klinika_medicare

Radiografia eshte e sigurte kur kryhet nje nje mjedis te kontrolluar si departamenti i imazherise diagnostike. Pajisjet kontrollohen rregullisht per te sigurar qe ato funksionojne ashtu sic duhet dhe nuk japin sasi me te madhe rrezatimi per pacientet dhe per stafin. Personat qe operojne me keto pajisje, tekniket radiolog, jane te licensuar dhe jane te kualifikuar per te operuar me pajisjet e rrezatimit.