Prof.Asc.Dr. Artur Xhumari

EDUKIMI
 • 1992 -Diplomohet me rezultate te shkelqyera Gjimnazin “Sami Frasheri“ ne Tirane
 • 1998 -Diplomohet si Mjek i Pergjithshem (student i shkelqyer) ne Fakultetin e Mjekesise, Universiteti I Tiranes (UT)
 • 2003 -Diplomohet si Mjek Specialist Neurokirurg, Fakulteti i Mjekesise , UT, QSUT
 • 2001-2002 -Specializim ne Neurokirugji-AFS, Spitali Beaujon/Fakulteti i Mjekësisë, Paris 5, France
 • 2004-2005 -Specializim ne Neurokirugji-AFSA, Spitali Beaujon/Fakulteti i Mjekësisë, Paris 5, France
 • 2005 – Diplome Universitare ne Mikrokirurgji, Fakulteti i Mjekesise, Universiteti Paris 7, France
 • 2006 – Stazh ne Spitalin Necker-Enfants Malades, Paris, France
 • 2010 – Master ne Neurologji Pediatrike, Universiteti Tor Vergata, Rome, Itali
TITUJ DHE GRADA SHKENCORE
 • 2010 Doktor i Shkencave  Mjekesore
 • 2016 Profesor i Asociuar
EKSPERIENCE PUNE
 • 1998 – 1999 Pedagog ne Fakultetin e Mjekesise, Universiteti i Tiranes.
 • 1999 ne vazhdim, Mjek Neurokirurg ne QSUT
 • 2013 ne vazhdim Pedagog ne Fakultetin e Mjekesise, Universiteti i Mjekesise, Tirane
 • 2013 ne vazhdim Drejtues i Unitetit X-Knife: Radiokirurgji, Radioterapi stereotaksike, QSU “Nënë Tereza”, Tiranë
VEPRIMTARI NE SHOQATA PROFESIONALE
 • Anetar i Shoqates Shqiptare te Neurokirurgjise, EANS (asosacioni europian i shoqatave te neurokirugjise), ESPN (shoqata europiane e neurokirurgjise pediatrike)
 BOTIME, ARTIKUJ, REFERIME SHKENCORE, POSTERASH JASHTE VENDIT
 • Autore dhe bashkautore e mbi 19 artikuj, 56 referime dhe 19 postera ne revista e kongrese kombetare e nderkombetare
 • 7 referime si prezantues i ftuar
 • Anetar i grupit hartues te Programit te studimeve afat-gjata ne Neurokirurgji.
 • Anetar i Grupit iniciator te Kongresit te Neuroshkencave Shqiptare.
 • Komiteti shkencor e organizativ e moderator i Kongresit I Neuroshkencave Shqiptare
 • Recezent per komisionin e botimeve UMT
 • Anetare e bordeve shkencore ne 8 kongrese nderkombetare ne neurokirurgji